Category: filosofie

“Nieuws is geen gebeurtenis, nieuws is een beslissing.”

20 april 2018, filosofie-paper

 

Voor het vak ‘Kennisleer II’ moest één van de drie papers handelen over een voorbeeld van theoriegeladenheid, zoals Thomas Kuhn die heeft geconceptualiseerd in ‘The Structure of Scientific revolutions’. Journalistiek platform ‘De Correspondent’ leek mij een uitstekende casus om hier op in te gaan. Met dank aan Rob Wijnberg, die zelf reeds schreef over de illusie van objectiviteit.

‘The Silence Breakers’ als Hegeliaans Wereldhistorisch Persoon

1 jan 2018, filosofie-paper

 

Voor het vak ‘Moderne Wijsbegeerte’ kreeg ik de opdracht één van de besproken teksten te koppelen aan een actueel fenomeen. Het was snel duidelijk: ik zou Georg Wilhelm Friedrich Hegel aan het woord laten over “#MeToo”, of eigenlijk over ‘The Silence Breakers’ – de personen die door TIME Magazine werden uitgeroepen tot ‘Person of the Year’ 2017.

Argumentum ad verecundiam

6 dec 2017, filosofie-essay

 

Voor studentenblad ‘De Klassikaster’ schreef ik een essay(tje) over het autoriteitsargument, en haar vele gedaanten.

Waarom zou ik moreel moeten zijn?

24 nov 2017, filosofie-paper

 

Voor het vak meta-ethiek (officieel ‘Hedendaagse ethiek: Anglo-Amerikaanse traditie’) werd de titel van de paper vooraf gegeven: ‘Why should I be moral?’ Vijf woorden, maar serieus ingewikkeld, naar mijn idee.
Dit is mijn poging om deze knoop te ontwarren.

Krachtens het absurde

18 mei 2017, filosofie-paper

 

In deze paper doe ik een poging de ethische implicaties van de notie ‘vrijheid’ in Kierkegaards ‘Vrees en beven’ te bespreken, deels gebaseerd op de interpretatie van Jacques Derrida.  Spoiler alert: deugdethiek!

De evolutie van de theorie in de praktijk

23 mei 2016, filosofie-essay

 
Over de ethische implicaties van Darwins evolutietheorie

Juist over smaak valt te twisten

20 mei 2016, filosofie-essay

 

Een verdediging van (geavanceerd) moreel expressivisme

Van niets willen dat het anders is

4 mei 2016, filosofie-paper

 

Hoe de ‘grote immoralist’ Friedrich Nietzsche tot zijn moraal van amor fati kwam

De kunst van de filosofie

30 nov 2015, filosofie-essay

 

Het eerste schrijfsel dat ik produceerde tijdens m’n filosofie-studie.
Voor het vak Antieke Wijsbegeerte werd ik geacht een essay te schrijven op basis van Plato’s Gorgias. Het werd een poging tot een antwoord op de vraag of filosofie wezenlijk verschilt van kunst – en daarmee, voor mijzelf, een verwoording van de reden voor mijn overstap van muziek/theater naar filosofie.