Category: filosofie

Krachtens het absurde

18 mei 2017, filosofie-paper

 

In deze paper doe ik een poging de ethische implicaties van de notie ‘vrijheid’ in Kierkegaards ‘Vrees en beven’ te bespreken, deels gebaseerd op de interpretatie van Jacques Derrida.  Spoiler alert: deugdethiek!

De evolutie van de theorie in de praktijk

23 mei 2016, filosofie-essay

 
Over de ethische implicaties van Darwins evolutietheorie

Juist over smaak valt te twisten

20 mei 2016, filosofie-essay

 

Een verdediging van moreel expressivisme

Van niets willen dat het anders is

4 mei 2016, filosofie-paper

 

Hoe de ‘grote immoralist’ Friedrich Nietzsche tot zijn moraal van amor fati kwam

De kunst van de filosofie

30 nov 2015, filosofie-essay

 

Het eerste schrijfsel dat ik produceerde tijdens m’n filosofie-studie.
Voor het vak Antieke Wijsbegeerte werd ik geacht een essay te schrijven op basis van Plato’s Gorgias. Het werd een poging tot een antwoord op de vraag of filosofie wezenlijk verschilt van kunst – en daarmee, voor mijzelf, een verwoording van de reden voor mijn overstap van muziek/theater naar filosofie.