Cryptogram 2

23 sept 2017, cryptogram

 

Cryptogram voor de VSTN, het magazine van de opleidingen Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.
(Volgende keer misschien geen symmetrisch veld, want ik vraag me na twee keer al af of dat de extra moeite wel waard is…)

Niet één ding tegelijk

20 juli 2017, video

 

Op 8 april 2016 speelden we met MAAS in het Concertgebouw, in Amsterdam. Wouter Sessink heeft drie clipjes voor ons gemaakt, waaronder deze van ‘Niet één ding tegelijk’. Het was overigens de eerste keer dat we dit lied in het openbaar ten gehore brachten.

Krachtens het absurde

18 mei 2017, filosofie-paper

 

In deze paper doe ik een poging de ethische implicaties van de notie ‘vrijheid’ in Kierkegaards ‘Vrees en beven’ te bespreken, deels gebaseerd op de interpretatie van Jacques Derrida.  Spoiler alert: deugdethiek!

Armani & ik

21 nov 2016, column

 

Over meta-ijdelheid en hypocrisie

Cryptogram 1

21 nov 2016, cryptogram & inleiding

 

Mijn eerste openbare cryptogram, met begeleidend tekstje. Gepubliceerd in de VSTN van lente 2017. Wat zullen mijn ouders trots zijn.

De evolutie van de theorie in de praktijk

23 mei 2016, filosofie-essay

 
Over de ethische implicaties van Darwins evolutietheorie

Juist over smaak valt te twisten

20 mei 2016, filosofie-essay

 

Een verdediging van moreel expressivisme

Van niets willen dat het anders is

4 mei 2016, filosofie-paper

 

Hoe de ‘grote immoralist’ Friedrich Nietzsche tot zijn moraal van amor fati kwam

Winnaar Shakespeare Sonnettenwedstrijd

april 2016 – blog

De kunst van de filosofie

30 nov 2015, filosofie-essay

 

Het eerste schrijfsel dat ik produceerde tijdens m’n filosofie-studie.
Voor het vak Antieke Wijsbegeerte werd ik geacht een essay te schrijven op basis van Plato’s Gorgias. Het werd een poging tot een antwoord op de vraag of filosofie wezenlijk verschilt van kunst – en daarmee, voor mijzelf, een verwoording van de reden voor mijn overstap van muziek/theater naar filosofie.